CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM

QUANG MINH

Sản phẩm

Xem như
Hiển thị Trên mỗi trang

ASAPNANO

Acid boric là thuốc sát khuẩn tại chỗ có tác dụng kìm khuẩn và kìm nấm yếu.

GYNOPAZARYL DEPOT

Econazol thường dùng dưới dạng muối nitrat; kem 1%; thuốc nước bôi ngoài

ROTUDA QM (hộp)

Rotunda được dùng để điều trị các trường hợp lo âu, căng thẳng , mất ngủ.

ROTUNDA QM (Vỉ)

Rotunda được dùng để điều trị các trường hợp lo âu, căng thẳng , mất ngủ.