CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM

QUANG MINH

Phương Thức Thanh toán

Công ty CP TM Dược phẩm Quang Minh
4A đường Lò Lu, phường Trường Thạnh, Quận 9
028.37.300.167
info@qmmediaphar.com
Website: qmmediphar.com
Lưu ý:
I. THỜI HẠN GIAO NHẬN HÀNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
1. Thời hạn thanh toán: bên mua thanh toán đủ 100% sau khi lắp đặt và nghiệm thu tại địa điểm bên mua.
2. Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
II. THỜI ĐIỂM VÀ ĐỊA ĐIỂM CHUYỂN GIAO HÀNG HOÁ: Bên bán sẽ giao đủ hàng cho bên Mua trong vòng 24 giờ kể từ khi bên Mua đặt hàng
III. NGHĨA VỤ CỦA BÊN BÁN
1. Bên bán sẽ giao hàng đúng thời gian và địa điểm theo yêu cầu của khách hàng.
2. Bên Bán có nghĩa vụ cung cấp mọi chỉ dẫn cần thiết đối với việc bảo quản, sử dụng hàng hoá theo quy định của Hợp đồng này cho Bên mua. Cử kỹ thuật hoặc người có chuyên môn để tiếp nhận khi bên bán chuyển giao.
3. Hàng hoá do Bên Bán cung cấp phải đảm bảo đúng chất lượng (Có Giấy chứng nhận hàng hoá cung cấp đạt tiêu chuẩn chất lượng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền)
IV. NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA
1. Tổ chức tiếp nhận nhanh, an toàn, dứt điểm cho từng lô hàng.
2. Thanh toán theo quy định tại khoản 1.1 ở trên