CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM

QUANG MINH

LYSOBAPEN

Giữ ấm họng, giảm ho, làm dịu và giảm đau rát họng khan tiếng