CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM

QUANG MINH

GYNOPAZARYL DEPOT

Econazol thường dùng dưới dạng muối nitrat; kem 1%; thuốc nước bôi ngoài