Banner header website

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

Tầm nhìn thương hiệu:

1. Không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm và phát triển sản phẩm mới ở mức cao

2. Cung cấp cho khách hang những sản phẩm tốt nhất với thời gian đáp ứng ngắn nhất.

3. Duy trì và phát triển tốt thị trường trong nước, mở rộng xuất khẩu.

4. Cũng cố phát triển, tăng mức độ nhận biết thương hiệu ra nước ngoài.

5. Trở thành một trong các nhà sản xuất và cung cấp thuốc chữa bệnh hiệu quả, uy tín nhất trong nước và khu vực.

- Sứ mạng: Các sản phẩm mang thương hiệu QMMEDIPHAR được sản xuất có Uy Tín – Chất Lượng – Hiệu Quả thỏa mãn ước muốn QMMEDIPHAR Chất Lượng– Vì Sức Khỏe Cộng Đồng.

- Các mục tiêu trong ngắn hạn và dài hạn, định hướng phát triển chiến lược trong thời kỳ hội nhập Quốc tế:

Nhiệm vụ chiến lược của Công ty là xây dựng QMMEDIPHAR trở thành một trong những công ty Dược của Việt nam phát triển vững mạnh toàn diện trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh dược phẩm đạt mức tăng trưởng lợi nhuận từ 15% ( giai đoạn 2008 – 2010 ) đến 20% giai đoạn 2011- 2013 và tăng trưởng mỗi năm từ 25% - 50 % trở lên từ năm 2014 và những năm tiếp theo. Các chương trình được đầu tư thực hiện:

1. Hiện đại hóa tổ chức và quản lý doanh nghiệp.

2. Hiện đại hóa kỹ thuật, công nghệ cập nhật và quản lý chất lượng toàn diện.

3. Xây dựng chương trình nghiên cứu – phát triển sản phẩm mới phù hợp việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

4. Liên tục đào tạo – phát triển nguồn nhân lực và thu hút nhân tài.

5. Xây dựng hoàn thiện mạng lưới phân phối hợp lý và hệ thống tiếp thị tổng hợp.

6. Liên kết, hợp tác với các Công Ty, các Hiệp Hội ngành nghề trong và ngoài nước.